Kort om os

Om KE SUPPLY

KE SUPPLY tager sin påvirkning på miljøet og det omkringliggende samfund seriøst. Derfor har KE SUPPLY ekstra fokus på energi, vand, produktionsmetoder og affald som udgør en væsentlig faktor på miljøpåvirkningen.

KE SUPPLY ønsker at være på forkant med reduktion af forbruget på de ressourcer der anvendes i vores produktion.

De rummelige arbejdsmarked er ligeledes noget, vi som virksomhed, har et medansvar for. Vi ønsker fortsat at tage et medansvar og igennem medarbejderpolitikken gøre plads til medarbejdere som af en eller anden årsag har nedsat arbejdsevne.

KE SUPPLY har fravalgt produktion af egne produkter, da vi ikke mener at det er foreneligt med rollen som pålidelig underleverandør.

KE SUPPLY's

Målsætninger

Medarbejdere hos KESUPPLY

wp51ad44f9_05_06
Logistik

Susanne A. Nielsen

wp551ee84c_05_06
Internt salg & planlægning

Henriette Hansen

wp6b7887a1_05_06
Test

Kim Rasmussen